O dokumentach

Aby unaocznić proces zakupu firmy, zamieszczamy poniżej kilka użytecznych dokumentów. Przeglądając stronę znajdziesz tutaj nie tylko standardową umowę kupna udziałów spółki, możesz również zobaczyć jakich dokumentów będziemy wymagać od Ciebie w pierwszej kolejności. Zwróć również uwagę na dokumenty stanowiące podstawę […]

Umowa zbycia udziałów

Umowa do pobrania prezentowana poniżej jest naszą standardową, podstawową formą prawną umowy zbycia udziałów w spółce. Nie zawiera pułapek, ani druku małą czcionką. Zapoznaj się i zobacz sam, że wszystko jest proste i przejrzyste. Umowa zbycia udziałów jest najważniejszą, choć […]

Odwołanie zarządu

Kolejny przedstawiany dokument to odwołanie zarządu (wzór). Warto zapoznać się z tym wzorem, gdyż od sposobu odwołania dotychczasowego zarządu zależy także potencjalna odpowiedzialność tegoż zarządu za zobowiązania spółki.

Wpis KRS spółki

Poniżej zamieszczamy odpis z Krajowego Rejestru Sądowego dotyczącego naszej spółki. Jak łatwo zauważyć naszą działalność rozpoczęliśmy w 1990 roku. I od tego czasu ciągle służymy naszym klientom: