Likwidacja firm

Czasami konieczna staje się likwidacja firm.  Brak pomysłu na dalszy biznes,często niejasne przepisy powodują zaprzestanie prowadzenia działalności co jednak w Spółkach nadal generuje wysokie koszta i zajmuje bezcenny czas.Jesteśmy w stanie w ciągu 20 minut rozwiązać ten problem. Koszty zaś są niewielkie.
Nieumiejętne przeprowadzenie likwidacji, to powiększanie i tak już zazwyczaj ogromnych strat. My potrafimy je zminimalizować, sprawiając, że firma nie pozostawia po sobie “czarnej dziury”. Warto bowiem zdawać sobie sprawę, że proces likwidacji firmy jest czymś zupełnie innym niż prowadzenie normalnie działającej firmy. I nie chodzi tylko o specyficzne wymagania prawne dla firmy pozostającej w stanie likwidacji. Należy pamiętać, że wraz z momentem ogłoszenia decyzji o likwidacji, zmieni się całe nastawienie otoczenia gospodarczego.

Pamiętaj!

Nasze doświadczenie wskazuje, że jeżeli decyzję o likwidacji podejmuje firma nawet w niezłej kondycji finansowej, to często proces likwidacyjny prowadzi do powstania ogromnych zobowiązań. My potrafimy tego uniknąć.

Dlaczego?

Proponujemy, że przejmiemy proces likwidacji ponieważ mamy pewność, że potrafimy go tak przeprowadzić by nie powstały nowe zobowiązania, a istniejące ulegają co najmniej zminimalizowaniu. Najczęściej zaś, jak uczy nasze długoletnie doświadczenie, likwidacja kończy się na plusie. Wynika to z konieczności posiadania chociażby odpowiednich kontaktów, by szybko i za godziwą cenę upłynnić majątek firmy. Także organizacja procesu likwidacji  jest niezwykle istotna. Łańcuch decyzyjny w firmie w stanie likwidacji musi się zupełnie zmienić. I tutaj nasze doświadczenie uczy, że osoby zarządzające dotychczas firmą nie posiadają odpowiedniego doświadczenia, by dostrzec zagrożenia.

Podsumujmy

Mamy wiedzę, doświadczenie i zdolności do przeprowadzenia likwidacji w sposób dalece bardziej sprawny i efektywny niż dotychczasowy zarząd firmy. nie wynika to z faktu, że zarząd dotychczasowy był zły, tyle, że proces likwidacji firmy nie akceptuje nowicjuszy.

Dlatego zapraszamy do rozmów!