Wpis KRS spółki

Poniżej zamieszczamy odpis z Krajowego Rejestru Sądowego dotyczącego naszej spółki. Jak łatwo zauważyć naszą działalność rozpoczęliśmy w 1990 roku. I od tego czasu ciągle służymy naszym klientom: