Audytorzy

Audytorzy są niezwykle istotni dla naszej firmy. To oni prowadzą badanie stanu przejmowanych spółek. Wbrew obiegowemu poglądowi nie szukają dziury w całym. Tak naprawdę służą w procesie zakupu obu stronom umowy pozwalając im na obiektywne zaznajomienie się z rzeczywistym stanem firmy. Zarówno ich profesjonalny obiektywizm jak i długoletnie doświadczenie powodują, że w ich raporcie widać wszystkie elementy składowe firmy w jej aktualnym stanie. Ich diagnoza nie jest zazwyczaj miażdżąca, ale wskazuje na te elementy w firmie, które dobrze pracują oraz te, które zawiodły.

Nie tylko zakup

Audytorzy nie wykonują pracy tylko na potrzeby procesu zakupu. Zdobyta w trakcie audytu wiedza ma fundamentalne znaczenie dla pierwszych podejmowanych przez nas decyzji po przejęciu spółki. To dzięki ich pracy nasze decyzje nie idą na ślepo lecz trafiają w punkty o niezwykle istotnym znaczeniu dla procesu sanacji. Bez ich pracy po przejęciu spółki musielibyśmy tracić cenny czas na rozpoznanie stanu firmy. Teraz możemy działać od razu.