Audytorzy

Audytorzy w naszej firmie pełnią niezwykle istotną rolę, to oni badają stan finansów naszych klientów.  Dzięki swojemu dużemu doświadczeniu (kilkadziesiąt lat  pracy w audycie), potrafią zdiagnozować stan firmy  identyfikując wszelkie jej blaski i cienie. Ta praca jest niezbędna! Nie wykonujemy jej by zaniżyć wartość firmy, tylko by obie strony dokładnie wiedziały w jakiej sytuacji dochodzi do transakcji przejęcia. Długoletni staż pozwala zachować daleko idącą bezstronność oceny. Jest ona szczególnie ważna, gdyż emocjonalny stosunek do spraw gospodarczych  jest bardzo często źródłem kłopotów. Dlatego też tu unikamy tego.